facebook
^Back To Top

 • 1 Antīku mēbeļu restaurācija
  "3 R" - Restaurācijas, Rekonstrukcijas un Remonta darbnīca. Mēs specializējamis antīku mēbeļu restaurācijā un rekonstrukcijā, kā arī veicam mūsdienu mēbeļu remontu. Tāpat izgatavojam individuāli projektētas mēbeles un interjera priekšmetus.
 • 2 Antique furniture restoration
  "3 R" is meaning of Restoration, Reconstruction and Repair Workshop and our company main specialty is antique furniture restoration and reconstruction. Also we offering repair of modern furniture, as well as creation of individually designed unique furniture and objects.
 • 3 Восстановление aнтикварной мебели
  "3Р" - реставрация, реконструкция и ремонт антикварной мебели. Наша специализация - восстановление старинной мебели и ремонт современной мебели. Tак же мы изготавливаем мебель и предметы уникального дизайна по индивидуальными заказами.
 • 4 Antīku mēbeļu restaurācija
  "3 R" - Restaurācijas, Rekonstrukcijas un Remonta darbnīca. Mēs specializējamis antīku mēbeļu restaurācijā un rekonstrukcijā, kā arī veicam mūsdienu mēbeļu remontu. Tāpat izgatavojam individuāli projektētas mēbeles un interjera priekšmetus.
 • 5 Antique furniture restoration
  "3 R" is meaning of Restoration, Reconstruction and Repair Workshop and our company main specialty is antique furniture restoration and reconstruction. Also we offering repair of modern furniture, as well as creation of individually designed unique furniture and objects.

  
  
  

Par meistaru

        "Koks ir dzīvs un ilgtspējīgs materiāls – pārbaudīta vērtība. Jau kopš bērnības man vienmēr ir paticis darboties ar koku. Šo interesi veicināja tēvs un vecvectēvs – prasmīgs amatnieks, kura pirmās Latvijas brīvvalsts laikā radītās mēbeles vēl aizvien izcili kalpo un ir vērtīgs dzimtas mantojums. Tādēļ pēc pamatskolas beigšanas Cēsu 4.arodvidusskolā apguvu mēbeļu galdnieka profesija, bet pēc tam – restauratora (ar specializāciju mēbeļu restaurācijā) profesiju Rīgas Celtniecības koledžā.

      Kopš 2002.gada darbojoties mēbeļu ražošanas nozarē, iegūta praktiska pieredze un zināšanas par mēbeļu izgatavošanas procesu – no dizaina izstrādes līdz pat kvalitatīvam gala rezultātam, tomēr laika gaitā tieši restaurācijas process ar savu neatkārtojamību ir aizrāvis visvairāk, jo pat diviem vienādiem priekšmetiem laika zoba un cilvēku radītie bojājumi nekad nav pilnīgi vienādi. Tāpēc jau gandrīz desmit gadu garumā ir krāta pieredze un iegūtas prasmes izzinot mēbeļu restaurēšanas nianses un katram priekšmetam un mēbelei atrodot nepieciešamo labošanas paņēmienu.Tieši tas padara šo darbu tik ļoti interesantu, bet klientu prieks un pārsteigums, redzot priekšmeta pārvērtības, sniedz patiesu gandarījumu par paveikto."

    Aigars Pilenieks – restaurators, mēbeļu galdnieks